Arama

Ays Mobilya Ekipmanları
Kalitesini ve tecrübesini deneyimleyin.

Müşteri Beklentilerini Eksiksiz karşılayan ürünler üretiriz.

Müşteri beklentilerini eksiksiz şekilde karşılayan ürünler, bu yüksek standartlar ile üretilmektedir.

Kalite yönetim sistemimizin gereklerini yerine getirerek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sistemin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetleri sürdürülebilir hale getiririz. Müşteri beklentilerini fazlasıyla karşılayabilen ürünler üretiz.

Sürekli İyileştirmeye Tecrübeye Dayalı İş gücüne sahibiz.

Ays Mobilya Ekipmanları’nın firma olarak ve her çalışanı için birinci öncelikli amaç en yüksek hizmet standartlarıyla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Firmamızın amaçlarıyla tutarlı hedefler ve programlar belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için amaç ve programlara gerekli desteği kaynakları ve yönetimin katılımını sağlarız. Böylece üretimde kaliteyi, ortak tecrübelerimizde daha üst seviyelere çekeriz.

Çevreyi koruyan Üretim Süreçlerine Özen gösteririz.

Çevreye duyarlı ürünler üretiriz, verebileceğimiz olumsuz etkileri en aza indirmeyi, doğal çevreyi korumayı amaç edinmiştir.

Gerçekleştirdiği projelerde doğal kaynakları en etkin biçimde kullanmak ve çevrenin kirlenmesini önleme için gerekli bütün tedbirleri alırız. Bu bağlamda bünyesinde oluşturduğu Entegre Yönetim Sistemi departmanıyla Kalite, Çevre ve İSG sisteminin performanslarını denetlemek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmeyi sürekli hale getiririz.

Ays Mobilya Aksesuarları
Kalite Belgeleri

Back to Top
Product has been added to your cart